equity คืออะไร และ Balance ? เกี่ยวข้องกันอย่างไร ? 2020

equity คืออะไร

ท่านทราบหรือไม่? ว่า คำว่า ค่า equity นั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ควรที่จะศึกษา เรียนรู้ เพื่อใช้สำหรับการซื้อขาย หรือเทรด Forex สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการช่วยทำให้บัญชีนั้น ประสบความสำเร็จในการเทรด Forex ได้ ดังนั้น เราจึงจะมาอธิบาย การซื้อขาย หรือเทรด Forex สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการช่วย ทำให้บัญชีนั้น ประสบความสำเร็จ ในการเทรด Forex ได้ ดังนั้น เราจึงจะมาอธิบายเรื่อง Equity คืออะไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น ดังนี้

equity คืออะไร

สิ่งสำคัญของ equity คืออะไร

ความหมายของ Equity คืออะไร หมายถึง ยอดเงินทั้งหมดที่เรามี โดยจะรวมกับ ผลกำไร / ขาดทุน ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex แต่จะยัง ไม่สามารถถอนออกมา ใช้ได้จริง เนื่องจาก นักเทรด (Trader) จะต้อง ทำการปิดออเดอร์นั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อน สำหรับ นักเทรด (Trader) บางท่าน อาจจะเรียกกันว่า ค่า Available Margin ซึ่งมีสูตรคำนวณ คือ 

1. เราควรควบคุม ให้ค่า Equity มีค่าเป็นบวกเสมอ

เพราะหากค่า Equity มีค่าด้านลบ เกิดการขาดทุนมากๆ หรือขาดทุนบ่อยๆ ก็จะทำให้ค่าของ Balance นั้น ขาดทุนมากตามไปด้วย เช่นกัน เนื่องจากค่า Balance และค่า Equity นั้นได้มีความเชื่อมโยงกัน

2. Equity เป็นสัญญาณอันตราย

หากนักเทรด (Trader) ท่านใด ที่ไม่สามารถปิดออเดอร์ เพื่อทำให้กำไรกลับมา เป็นบวกได้ นักเทรด (Trader) ท่านนั้น ก็อาจจะต้องสูญเสียเงิน จำนวนมาก หรืออาจจะถึงขั้น ต้องล้างพอร์ตเลย ก็ได้ ทำให้ค่า Equity ในอีกมุมหนึ่งจึงเป็นเสมือนสัญญาณอันตราย นั่นเอง

3. แยกให้ได้ ระหว่างค่า Balance และค่า Equity

นักเทรด (Trader) ทุกท่าน ควรทำการศึกษา หาความรู้ และทำความเข้าใจให้ดี ระหว่างค่า Balance และค่า Equity ควรจำไว้เสมอว่า ค่า Balance คือ เงินต้น ส่วนค่า Equity คือ เงินสุดท้าย เนื่องจากค่า Balance และค่า Equity มีความคล้ายกันมาก จึงทำให้ นักเทรด (Trader) บางท่าน ยังเกิดความสับสนอยู่

equity balance คือ

equity คืออะไร ในตลาด Forex ?

หลายท่านให้จะรู้จักกันดีว่า equity คืออะไร ในวงการหุ้น หรือวงการอื่น แต่สำหรับในการซื้อขาย หรือเทรด Forex นั้น equity หมายถึง ยอดจำนวนเงินทั้งหมด ที่เรามี โดยจะรวมกับผลกำไร/ขาดทุน ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex ต้องไม่เป็น equity ติดลบ จึงจะสามารถถอน ออกมาใช้ได้จริง จนกว่านักเทรด (Trader) จะทำการปิดออเดอร์นั้นๆ ให้เรียบร้อย สำหรับนักเทรด (Trader) บางท่าน อาจจะเรียกกันว่า “ค่า Available Margin”

equity เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ใดอีกบ้างใน Forex

เมื่อทราบความหมายแล้วว่า equity คืออะไร หลายๆ ท่าน คงจะพอเข้าใจแล้วว่า มันคือการแสดงยอดเงินทั้งหมด ที่เรามีรวมกับผลกำไร/ขาดทุน ในการซื้อขายหรือเทรด Forex ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับ คำศัพท์อื่นๆ หรือค่าอื่นๆ ในการเทรด Forex เช่น ค่า Balance และ margin คือ อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรง แต่จะเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ลองมาดูกันเลยครับ

  • Laverage

คือ จำนวนเงิน ที่นักเทรด (Trader) ยืมมาจากโบรกเกอร์ (Broker) โดยแสดงผล เป็นเปอร์เซ็นต์ ถึงแม้จะมีเงินทุนน้อย ก็ยังสามารถเปิด Order ได้จำนวนมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ นักเทรด (Trader) รู้สึกสนุก มีความสุข ในการเทรด Forex แบบสั้นๆ

  • Margin Level

เป็นเปอร์เซ็นต์ ที่สามารถบอกระดับ Margin ของนักเทรด (Trader) ได้ว่า เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ โดยมีสูตร ดังนี้

Margin Level = Equity / Margin x 100 %

  • Balance

คือ ยอดเงินทั้งหมด ที่นักเทรด (Trader) ทำการฝาก เข้าไปในบัญชี ในกรณีที่ ได้รับเงินโบนัส ก็จะแสดงค่า ที่รวมกับโบนัสด้วย เป็นยอดเงินจริง ที่ฝากเข้าบัญชี จะไม่รวมกับยอด กำไร/ขาดทุน สามารถมีหน่วย เป็นได้ทั้งเงินบาท และเงินดอลลาร์สหรัฐ เช่น ฝากเงินเข้าบัญชี จำนวน 100$ ก็จะมียอด Balance จำนวน 100$

  • Margin

เป็นยอดจำนวนเงิน ที่จะต้องใช้ในการลงทุนทั้งหมด หรือที่เรียกว่า “เงินประกัน” ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับ Leverage ด้วย โดยมีสูตรคำนวณ ดังนี้

Margin = ราคา ณ เวลาที่เปิด x Lot x Contract size / Leverage

  • Free Margin

เป็น Margin ที่สามารถใช้เปิดออร์เดอร์ได้ โดยมีสูตร ดังนี้

Free Margin = Equity – Margin

equity ติดลบ

ก่อนที่เราจะเริ่มลงทุน ในธุรกิจใดก็ตาม การมีความรู้ ความเข้าใจที่ดี เกี่ยวกับธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่ดี สำหรับการลงทุนในตลาด Forex ก็เช่นกัน หากเรามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับค่า Equity ก็จะสามารถช่วยให้เราในฐานะผู้เทรด ในแง่ของการดูแลโครงสร้างภายในกิจกรรมการซื้อขาย หรือเทรดของเรา และเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้น อาจจะแย่จนถึงขั้น โดน Margin Call

สูตรคำนวณ Equity

สูตรคำนวณ equity คืออะไร สูตรคำนวณ equity คือ การคำนวณหาค่า equity ด้วยตนเอง ซึ่งจะมีสูตรในการคำนวณให้ แต่สำหรับนักเทรด (Trader) ท่านใดที่ไม่ชอบคิดเลข หรือไม่ถนัดเรื่องการคำนวณ ก็ไม่ต้องกังวลใจ เนื่องจากเราสามารถดูค่า equity แบบอัตโนมัติ ได้จากโปรแกรม mt4 นั่นเอง แต่สำหรับใครที่ต้องการคำนวณด้วยตนเอง เพราะกลัว equity ติดลบ ก็สามารถคำนวณตามสูตรได้ ดังนี้

Equity = Balance + Floating Profit/Loss        หรือ

Equity = Balance + จำนวนเงินของพอร์ตที่เป็นบวก – จำนวนเงินของพอร์ตที่ติดลบ

ตัวอย่างการแสดงค่า Equity

1. นักเทรดมียอดเงินอยู่ในบัญชี จำนวน 5000 บาทได้ทำการเปิดสัญญาเทรด Forex เป็นจำนวนเงิน 2000 บาท และได้กำไรจำนวน 100 บาทจะทำให้ค่าของ Equityมีค่าเป็น 5100 บาท เมื่อเราปิดสัญญาค่าของEquity ก็จะกลับมาเป็น 0 อีกครั้ง

2. นักเทรด (Trader) มียอดเงินอยู่ในบัญชีจำนวน 5000 บาทได้ทำการเปิดสัญญาเทรด Forex เป็นจำนวนเงิน 2000 บาท และขาดทุนจำนวน 100 บาทจะทำให้ค่าของEquityมีค่าเป็น 4900 บาท เมื่อเราปิดสัญญา ค่าของ Equity ก็จะกลับมาเป็น 0 อีกครั้ง

สรุป : เรื่อง equity

จากที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดนี้ก็สามารถสรุปได้ว่า equity คืออะไร และการเพิ่มequity เป็นการทำกำไรในการซื้อขาย หรือเทรดForex ให้ได้มากขึ้นหากเราทำการซื้อขาย หรือเทรดForexได้กำไรเพิ่มมากขึ้นบทความเรื่อง Equity นี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเทรด (Trader)มือใหม่ทุกท่าน สามารถก้าวเข้าสู่การเป็น นักเทรด (Trader) มืออาชีพ ได้อย่างประสบความสำเร็จ และอยู่รอดในตลาด Forex นี้


error: Content is protected !!
โบรกเกอร์ Exness
โบรกเกอร์ XM